درباره فعالیت ما؟

محسن سبحانی سازنده وطراح انواع دستگاهای رول فرمینگ بنده از سن 20 سالگی در تهران  کنار پدرم در یک کارگاه صنعتی تراشکاری مشغول بکار بودم و چون پدرم درزمینه دستگاهای رول فرمینگ کار میکرد به بنده هم اموزش میداد و حالا امروز بعد 12 سال تجربه در زمینه رول فرمینگ وساخت  بیش از 50 نمونه…